Förälder

Flygande Mattan är ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna tillsammans med förskolechefen som driver förskolan och styr verksamheten. Den arbetsinsats du som förälder lägger in får du och ditt barn tillbaka i form av en personlig förskola där du får stort inflytande, känner delaktighet och en stor gemenskap. Vi blir helt enkelt fler vuxna som hjälps åt för att skapa en trygg vardag för våra barn. Din största arbetsinsats som förälder är att städa och laga mat. Dels för att frigöra resurser till pedagogiken, men också för att vi själva ska kunna påverka kvalitén. 

 

Ditt engagemang gör det också möjligt att ha hög personaltäthet. Tanken är att låta vår engagerade och kunniga personal lägga all tid på den pedagogiska verksamheten, medan vi föräldrar sköter resten. Konkret handlar det dels om att delta i styrelsearbete och arbetsgrupper, dels om markservicen. Däremot behöver du som förälder aldrig vara jour ifall någon i personalen skulle vara sjuk. Då tar vi in våra vikarier.

Föräldrarnas arbetsinsatser ger mycket tillbaka!
Eftersom Flygande Mattan är ett föräldrakooperativ har vi undantag från skollagens öppenhetskrav. Det betyder att vi som föräldrar måste godkänna de insatser som förväntas av familjerna vid förskolan för att erbjudas en plats:
  • Varje familj städar förskolan ca fem dagar per termin. Städningen sker måndag till fredag och tar cirka två timmar per gång. Därutöver medverkar alla familjer vid storstädning av lokalerna två gånger per år, en helgdag kl. 09.00-15.00.

  • Varje familj har cirka fem matdagar per termin, beroende på antalet familjer på förskolenheten och eventuellt styrelseuppdrag. Matlagning sker i Flygande Mattans kök dagtid 09.00-15.00.

  • Varje familj är skyldig att under minst två år inneha en styrelsepost. Under tiden i styrelsen får du färre matdagar som kompensation.

Mat & Städ
Din största arbetsinsats som förälder är att städa och laga mat. Dels för att frigöra resurser till pedagogiken, men också för att vi själva ska kunna påverka kvalitén. Vi turas om efter ett schema. Recept och ingredienser är förutbestämda och inköpta av Flygande Mattans matansvarige, allt för att göra ditt arbete så enkelt som möjligt.
Föräldramöten
På Flygande Mattan har du som förälder stor insyn i och kan påverka verksamheten. Varje hösttermin ses vi på ett föräldramöte som personalen håller i. Varje termin är det ett medlemsmöte bara för föräldrarna. På våren har vi också ett årsmöte för att välja styrelse.
Styrelsearbete
Vi föräldrar turas också om att sitta i styrelsen. Det är styrelsen som på medlemmarnas uppdrag driver verksamheten. Styrelsen har möte en gång i månaden. Uppdraget i styrelsen är minst två år (beroende på mängden barn).
Storstädning
Utöver de ca fem städdagar du har per termin möts vi också en gång per termin träffas vi för att hjälpas åt med praktiska saker i lokalerna. Då storstädar vi, äter pizza och sätter upp någon hylla.
Fest & aktiviteter
Allt är inte bara svettande över diskhon och skurhinken! Varje år har vi två fester tillsammans. Dels en vinterfest som de nya föräldrarna anordnar, och så grillfesten på våren som personalen bjuder in till.
Fadderskap
När ert barn börjar på Flygande Mattan blir ni tilldelade en fadderfamilj som lotsar in er i verksamheten och är ert stöd den första tiden.

© 2018 Flygande mattan