top of page

Förälder

jumpa 1.png
skörda_1.png

Flygande Mattan är ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna som utgör Styrelsen, som ansvarar för föreningen och den yttre organisationen.

 

Rektorn är skolledare och pedagogisk ledare med ansvarar för den inre organisationen.

 

Flygande Mattan är en förskola där vårdnadshavare och personal stödjer och samarbetar med varandra. Syftet är att skapa en kvalitativ, trygg och lustfylld verksamhet, en arbetsplats där man känner arbetsglädje och en förskola som innebär en trygg och utvecklande vardag för barnen. Att barnen har många vuxna som de känner runt omkring sig skapar en ökad känsla av trygghet i vardagen, på och utanför förskolan.

 

Ditt engagemang gör det också möjligt att ha hög personaltäthet

Konkret handlar det om föreningsarbete som medlemsmöten och styrelsearbete, att en förälder lagar mat på måndagar och fredagar och att det är föräldrar som städar lokalerna. Det är aldrig föräldrar som arbetar i barngruppen.

Föräldrarnas arbetsinsatser ger mycket tillbaka!
Eftersom Flygande Mattan är ett föräldrakooperativ har vi undantag från skollagens öppenhetskrav. Det betyder att vi som föräldrar måste godkänna de insatser som förväntas av familjerna vid förskolan för att erbjudas en plats:
  • Varje familj städar förskolan ca fem dagar per termin. Städningen sker måndag till fredag och tar cirka två timmar per gång. Därutöver medverkar alla familjer vid storstädning av lokalerna två gånger per år, en helgdag kl. 09.00-15.00.

  • Varje familj har tre-fyra matdagar per termin, beroende på antalet familjer med syskon på förskolan och om du innehar styrelseuppdrag. Matlagning sker i Flygande Mattans kök dagtid 08.00-16.00.

  • Styrelsen består idag av sex poster: ordförande, sekreterare/informationsansvarig, ekonomiansvarig, lokalansvarig, matansvarig, och barnansvarig. Styrelsen träffas månadsvis. Medlemmarna väljer ordförande som sätter ihop en styrelse. Ordföranden kan bli omvald eller avsatt på ordinarie stämma årligen. Är styrelsen fungerande och styrelseledarmötena kan och vill sitta kvar på sin post kan samma person inne ha en styrelsepost under hela tiden hen har barn på förskolan. Sitter du i styrelsen har du inga matdagar. Alla medlemmar i kooperativet samlas tre gånger per verksamhetsår i så kallade medlemsmöten. Det är obligatoriskt att delta på dessa.

Bild utklädningskläder 2.png
sammarbete.png
Mat & Städ
Din största arbetsinsats som förälder är att städa och laga mat. Dels för att frigöra resurser till pedagogiken, men också för att vi själva ska kunna påverka kvalitén. Vi turas om efter ett schema. Recept och ingredienser är förutbestämda och inköpta av Flygande Mattans matansvarige, allt för att göra ditt arbete så enkelt som möjligt.
Storstädning
Utöver de ca fem städdagar du har per termin möts vi också en gång per termin för att hjälpas åt med praktiska saker i lokalerna. Då storstädar vi, äter pizza och t.ex. sätter upp en hylla.
Fest & aktiviteter
Varje år har vi två fester tillsammans. Dels en vinterfest som de nya föräldrarna anordnar, och så sommar-avslutnings-picknick som personalen bjuder in till.
Fadderskap
När ert barn börjar på Flygande Mattan blir ni tilldelade en fadderfamilj som lotsar in er i verksamheten och är ert stöd den första tiden.
Föräldramöten
Varje hösttermin ses vi på ett föräldramöte som personalen håller i. Varje termin är det ett medlemsmöte för medlemmarna (föräldrarna). På våren har vi också ett årsmöte för att välja styrelse.
lek 3.png
bottom of page