top of page

Hur du ansöker

Vi följer Stockholm stads köregler och ansökan till Flygande Mattan sker genom stadens webbaserade ansökningstjänst Min barnomsorg.

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:​

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

  2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Flygande Mattan loggar du in på

Min barnomsorg med hjälp av din e-legitimation och följer instruktionerna.

Flygande Mattan på Stockholm Stads webbplats

Frågor?

Om du har frågor om kötid, eller vill ha mer information om kön eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta vår barnansvarig via barnansvarig@flygande-mattan.se

glada barn med krans 1.jfif
bottom of page