top of page

Sagt om förskolan

Här kan du läsa vad föräldrar sagt om förskolan. Du kan också se Flygande Mattans föräldrars enkätsvar om förskolan i förhållande till enkätsvar om förskolor i resten av Hägersten-Liljeholmen och staden i stort. 

Mission

"Hej Ida (och resten av personalen)!

Jag vill bara skriva till er och tacka för det fantastiska jobb ni gör för barnen på Flygande mattan. Mina barn är alltid så lyckliga och trygga efter en dag på föris, och det är er förtjänst!

 

Ni gör också ett toppenjobb med alla projekt. Förra årets jobb med kommunikation väckte en sån stor nyfikenhet och inlärningsglädje hos barnen (Efternamn), och tack vare er har Barnnamn1 lärt sig skriva och läsa. Och Barnnamn2 vill idag göra läsnyckeln hemma som vabb-aktivitet :)

Naturvetenskapstemat har också gått hem hos systrarna Efternamn, och vi läser nu om människokroppen varje kväll på deras begäran. De har också bestämt med sin farmor och farfar att de ska anlägga ett eget trädgårdsland på gården i Dalarna i sommar.

 

Barnnamn har också sagt åt mig en gång när jag blev arg, och hänvisade till förskolan. ”Vad skulle mina fröknar säga om att du blir sådär arg?”, sa hon, och fick mig att be om ursäkt. Sedan hade vi ett så bra samtal om ilska, och vad som är okej och inte okej. Så fint att hon lär sig så mycket av er och är så trygg att hon kan ifrågasätta oss vuxna så konkret och välgrundat.

 

Allt detta roliga, och kloka, som barnen tar initiativ till är tack vare er, och jag ville därför berätta (och bekräfta) att ert arbete får så stora och positiva ringar på vattnet för barnen. Ni gör deras vardag så rolig och lärorik, och Föräldranamn och jag får så mycket inspiration i vårt föräldraskap.

 

Så tack för allt ni gör för våra barn, och för oss! Hade aldrig kunnat drömma om en så bra förskola, och jag blir lite tårögd nu när jag skriver detta (av glädje och tacksamhet, naturligtvis).

Kramar från Föräldranamn"

Varje år genomför Stockholm stad en enkätundersökning riktat till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola/familjedaghem i staden. Bilden till höger är från 2021 års enkätundersökning. Den illustrerar hur föräldrar på Flygande Mattan respektive i stadsdelen och i staden svarat.

Här kan du läsa enkäten i sin helhet.

Vision

Föräldraenkät Flygande Mattan förskola Stockholm stad

Hej, och tack för ikväll!

Det gör mig glad på så många olika sätt att ta del av ert arbete med våra barn. Ni tar ert jobb, och därmed våra barn, på ett sånt stort allvar, och jag kan inte tänka mig en mer proffsig verksamhet än flygande mattan. (…) Ni lyckades koppla läroplanens något abstrakta formuleringar på flera olika sätt till barnen i olika konkreta situationer, wow! Det känns inte bara bra att ha *barnamn* hos er utan det är på något sätt vackert med människor som lägger ned sin själ i det man gör. Så tack igen!

Hälsningar
*Vårdnadshavares namn

...sitter på kvällskvisten och kikar igenom förskoleappen och tänker på hur lyckligt lottad jag är som har mina barn på flygande mattan.

 

Jag är så fullkomligt imponerad av arbetet ni gör med våra barn.

Ni är unika, jag vet ingen annan förskola som jobbar på detta sätt.

En stor eloge vill jag ge er alla. TACK för det fantastiska jobb ni gör!

 

Kram Föräldranamn

bottom of page