Välkommen till Flygande Mattan!

X

Flygande mattan är ett föräldrakooperativ beläget i centrala Aspudden i södra Stockholm. Vi är en förskola med 25 barn och fem pedagoger varav tre förskollärare. Barnen är uppdelade i två grupper där småbarnsgruppen består av 9 barn mellan 1-2,5 år, en förskollärare och en barnskötare. Den äldre barngruppen består av 16 barn mellan 2,5-6 år, två förskollärare och en barnskötare.