Förälder

Flygande Mattan är ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna som tillsammans driver förskolan och styr verksamheten. Den arbetsinsats du som förälder lägger in får du tillbaka i form av en personlig förskola där du får stort inflytande, känner delaktighet och en stor gemenskap.

Ditt engagemang gör det också möjligt att ha hög personaltäthet. Tanken är att låta vår engagerade och kunniga personal lägga all tid på den pedagogiska verksamheten, medan vi föräldrar sköter resten.

Konkret handlar det dels om att delta i styrelsearbete och arbetsgrupper, dels om markservicen. Däremot behöver du som förälder aldrig vara jour ifall någon i personalen skulle vara sjuk. Då tar vi in vikarier.

MAT & STÄD

Din största arbetsinsats som förälder är att städa och laga mat. Dels för att frigöra resurser till pedagogiken, men också för att vi själva ska kunna påverka kvalitén. Vi turas om efter ett schema. Recept och ingredienser är förutbestämda och inköpta av Flygande Mattans matansvarige, allt för att göra ditt arbete så enkelt som möjligt. Se aktuell matsedel.

MÖTEN
På Flygande Mattan har du som förälder stor insyn i och kan påverka verksamheten. Varje termin ses vi på ett föräldramöte som personalen håller i och på ett medlemsmöte bara för föräldrarna. På våren har vi också ett årsmöte för att välja styrelse.

STYRELSEN
Vi föräldrar turas också om att sitta i styrelsen. Det är styrelsen som på medlemmarnas uppdrag driver verksamheten. Styrelsen har möte en gång i månaden.

STÄDDAGAR
En gång per termin träffas vi för att hjälpas åt med praktiska saker i lokalerna. Då storstädar vi, äter pizza och sätter upp någon hylla.

FEST
Allt är inte bara svettande över diskhon och skurhinken! Varje år har vi två fester tillsammans. Dels en vinterfest som de nya föräldrarna anordnar, och så grillfesten på våren som personalen bjuder in till.

FADDERSKAP
När ert barn börjar på Flygande Mattan blir ni tilldelade en fadderfamilj som lotsar in er i verksamheten och är ert stöd den första tiden.