Om Flygande mattan

Vår vision är att vara en förskola i framkant vad gäller pedagogiken och därigenom ge barnen bästa förutsättningar för det livslånga lärandet. Arbetet bedrivs i projektform där barnens nyfikenhet, lust och intressen är utgångspunkt. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som reflektions-, analys- och samtalsunderlag både för barnen och för personalgruppen. Den pedagogiska dokumentationen är också vårt verktyg för att få syn på och synliggöra barnens och pedagogernas utveckling, lärande och förhållningssätt kopplat till våra styrdokument och de nationella målen.

På förskolan genomförs en barnkonsekvensanalys för att säkerställa att barnens bästa kommer i första rummet. Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan lokala och regionala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i besluten.

Vi strävar efter att barnen ska klara så mycket som möjligt själva utifrån sin ålder, så att barnen ska få känna att de kan. Barnen får också vara med och påverka förskolans olika aktiviteter. Vi tycker att utevistelsen är viktig och de flesta morgnar lämnas barnen ute i lekparken. Kreativitet och aktivitet är också viktigt på Flygande Mattan. Vi dansar, sjunger och spelar teater tillsammans. I våra stora lokaler finns det gott om plats för såväl fri som organiserad lek. Vi har till exempel en snickarverkstad, ett vilorum och ett stort lekrum. Det finns även gott om plats för lugna aktiviteter och bokstunder, så att man både kan vara i grupp och få dra sig tillbaka en stund. De större barnen har gymnastik i en gympasal i Midsommarkransen där vi provar på redskapsbanor, leker och tränar såväl fysiska som sociala förmågor. De mindre barnen har dans och rytmik hemma i förskolans lokaler där vi sjunger och provar olika instrument. För de barn som ska börja skolan efter sommaren finns en skolgrupp som jobbar med en arbetsbok, gör experiment och går på djurkurs i Aspuddsparken.

Strax före lunch varje dag har vi en samling där det barn vars familj lagar mat den dagen får extra mycket plats. Barnet får bland annat räkna alla kompisar, berätta vilken dag det är och vilken mat som serveras. Klockan 11:30 äter vi lunch i vårt ljusa matrum. Maten lagas från grunden av föräldrarna. Matsedeln är sammansatt av en dietist och vi använder inga halvfabrikat. Vi strävar efter att barnen ska smaka och upptäcka nya smaker när de är redo för det. Barnen får ta mat och dryck själva.

På Flygande Mattan finns 20 barn i åldrarna 1,5-6 år. Två förskollärare och två barnskötare står för det pedagogiska arbetet, medan föräldrarna ansvarar för driften av förskolan, lokalvård och matlagning. Våra öppettider fäljer Stockholms stads ramtider (06.30-18.30( men

fastställs utifrån föräldrarnas/vårdnadshavarnas önskemål om den dagliga vistelsetiden för respektive barn.

Det är viktigt att du noterar att Flygande Mattan har undantag från skollagens öppenhetskrav. Det betyder att du som förälder måste godkänna de insatser som förväntas av familjerna vid förskolan för att erbjudas en plats:
- Varje familj är skyldig att under minst två år inneha en styrelsepost.
- Varje familj städar förskolan två till tre veckor per år. Städningen sker måndag till fredag och tar cirka två timmar per gång. Därutöver är det obligatoriskt för alla familjer att medverka vid storstädning av lokalerna två gånger per år, en helgdag kl. 09.00-15.00.
- Varje familj har cirka sex matdagar per termin, beroende på antalet familjer på förskolenheten. Matlagning sker i Flygande Mattans kök dagtid 09.00-15.00.Däremot deltar inte föräldrarna i arbetet i barngruppen. Föräldrainsatsen ger mycket tillbaka i form av delaktighet, gemenskap och bra förutsättningar för barnen!
Välkomna till Flygande Mattan!